Detail dokumentu 8 Afs 197/2019- 43

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MIKEŠ Petr, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 197/2019-43
Označení věci v celku : Pej 2109/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:8.Afs.197.2019.43
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2109 2021
8 Afs 197 2019 43
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 21.06.2019
Datum skončení řízení : 06.10.2021
Datum vydání rozhodnutí : 06.10.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 06.10.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 07.10.2021
Datum právní moci : 08.10.2021
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 05:20:56
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nemeth Marek Mgr. hlavní subjekt: B - stav com s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
B - stav com s.r.o. stěžovatel
B - stav com s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
104 4 zákona 150 2002
115 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 Afs 237/2017-23 6 Afs 237 2017 23 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 198/2019-49 8 Afs 198 2019 49 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 As 181/2019-63 10 As 181 2019 63 Sb. NSS 9 4051 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Ads 87/2006-36 6 Ads 87 2006 36 Sb. NSS 12 1389 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 As 10/2005-298 7 As 10 2005 298 Sb. NSS 4 1119 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
III. ÚS 257/98 Inspirativní Souladná
9 As 128/2013-45 9 As 128 2013 45 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 438/2017-52 1 Afs 438 2017 52 Sb. NSS 9 4053 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 42805/15/5300-22443-711513 09.12.2015
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 17/2016-75 15 Af 17 2016 75 29.05.2019 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
III. ÚS 3271/21 11.01.2022 8 Afs 197/2019-43 06.10.2021 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 197/2019- 43
Spisová značka : 8 Afs 197/2019
Napadeno : III. ÚS 3271/2021 (SUS 479/2021)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52,
Souladná prejudikatura : 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63,
Souladná prejudikatura : 6 Ads 87/2006-36, 6 Ads 87/2006-36, 6 Ads 87/2006-36, 6 Ads 87/2006-36, 6 Ads 87/2006-36, 6 Ads 87/2006-36, 6 Ads 87/2006-36,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 237/2017-23, 6 Afs 237/2017-23, 6 Afs 237/2017-23, 6 Afs 237/2017-23, 6 Afs 237/2017-23, 6 Afs 237/2017-23, 6 Afs 237/2017-23,
Souladná prejudikatura : 7 As 10/2005-298, 7 As 10/2005-298, 7 As 10/2005-298, 7 As 10/2005-298, 7 As 10/2005-298, 7 As 10/2005-298, 7 As 10/2005-298,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 198/2019-49, 8 Afs 198/2019-49, 8 Afs 198/2019-49, 8 Afs 198/2019-49, 8 Afs 198/2019-49, 8 Afs 198/2019-49, 8 Afs 198/2019-49,
Souladná prejudikatura : 9 As 128/2013-45, 9 As 128/2013-45, 9 As 128/2013-45, 9 As 128/2013-45, 9 As 128/2013-45, 9 As 128/2013-45, 9 As 128/2013-45,
Datum : 06.10.2021
Kasační/ústavní stížnost : III. ÚS 3271/21
Účastníci řízení : B - stav com s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2021, čj. 8 Afs 197/2019-43