Detail dokumentu 9 Afs 52/2021- 42

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MOLEK Pavel, doc. JUDr.Ph.D., LL.M.
Označení věci v celku : 9 Afs 52/2021-42
Označení věci v celku : Ej 262/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:9.Afs.52.2021.42
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 262 2021
9 Afs 52 2021 42
judikát sešit rok
4254 11 2021
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 15.03.2021
Datum skončení řízení : 16.09.2021
Datum vydání rozhodnutí : 16.09.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 16.09.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 16.09.2021
Datum právní moci : 26.09.2021
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 04:59:51
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: ERAMENT Trading s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
ERAMENT Trading s.r.o. stěžovatel
ERAMENT Trading s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : 155
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
155 5 zákona 280 2009
254 zákona 280 2009
1806 zákona 89 2012
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 80/2009-45 1 Afs 80 2009 45 Sb. NSS 9 2384 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 382/2020-51 10 Afs 382 2020 51 Sb. NSS 7 4202 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Aps 3/2013-34 7 Aps 3 2013 34 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 16302/19/5300-21445-712211 16.04.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 14 Af 26/2019-38 14 Af 26 2019 38 17.02.2021 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 3151/21 04.01.2022 9 Afs 52/2021-42 16.09.2021 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 9 Afs 52/2021- 42
Spisová značka : 9 Afs 52/2021
Napadeno : I. ÚS 3151/2021 (SUS 457/2021)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 80/2009-45, 1 Afs 80/2009-45, 1 Afs 80/2009-45,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 382/2020-51, 10 Afs 382/2020-51, 10 Afs 382/2020-51,
Souladná prejudikatura : 7 Aps 3/2013-34, 7 Aps 3/2013-34, 7 Aps 3/2013-34,
Nadpis : Daň z přidané hodnoty: zákaz úroku z úroků z prověřování nadměrného odpočtu; zákaz anatocismu
Vztah k předpisům : k § 155 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2020 (v textu jen „daňový řád“)
Právní věta (text) : Ve vztahu k úrokům z úroků z prověřování nadměrného odpočtu (§ 155 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) na dani z přidané hodnoty se uplatní obecný zákaz anatocismu.
Datum vydání v Sb. NSS : 26.11.2021
Právní věta : Ano
Datum : 16.09.2021
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 3151/21
Účastníci řízení : ERAMENT Trading s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2021, čj. 9 Afs 52/2021-42, č. 4254/2021 Sb. NSS