Detail dokumentu 1 Afs 274/2020- 45

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : POSPÍŠIL Ivo, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 1 Afs 274/2020-45
Označení věci v celku : Pej 1797/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:1.Afs.274.2020.45
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1797 2021
1 Afs 274 2020 45
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 28.07.2020
Datum skončení řízení : 12.08.2021
Datum vydání rozhodnutí : 12.08.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 11.08.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 12.08.2021
Datum právní moci : 12.08.2021
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 04:15:03
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Slówik Vojtěch JUDr. hlavní subjekt: Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. stěžovatel
Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Generální finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Generální finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
6 1 c) zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 100/2016-29 2 Afs 100 2016 29 Sb. NSS 5 3552 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 22/2003-55 5 Afs 22 2003 55 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 24/2010-96 2 Afs 24 2010 96 Sb. NSS 5 2262 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Generální finanční ředitelství 13979/19/7100-10115-105954 22.02.2019
Generální finanční ředitelství 13981/19/7100-10115-105954 22.02.2019
Generální finanční ředitelství 13983/19/7100-10115-105954 22.02.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 62 Af 32/2019-69 62 Af 32 2019 69 09.07.2020 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
II. ÚS 2760/21 06.04.2022 1 Afs 274/2020-45 12.08.2021 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 274/2020- 45
Spisová značka : 1 Afs 274/2020
Napadeno : II. ÚS 2760/2021 (SUS 386/2021)
Souladná prejudikatura : 2 Afs 100/2016-29, 2 Afs 100/2016-29, 2 Afs 100/2016-29,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2010-96, 2 Afs 24/2010-96, 2 Afs 24/2010-96,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 22/2003-55, 5 Afs 22/2003-55, 5 Afs 22/2003-55,
Datum : 12.08.2021
Kasační/ústavní stížnost : II. ÚS 2760/21
Účastníci řízení : Generální finanční ředitelství, Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2021, čj. 1 Afs 274/2020-45