Detail dokumentu 6 Ao 22/2021- 44

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : LANGÁŠEK Tomáš, JUDr.LL.M.
Označení věci v celku : 6 Ao 22/2021-44
Označení věci v celku : Ej 182/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:6.Ao.22.2021.44
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 182 2021
6 Ao 22 2021 44
judikát sešit rok
4272 1 2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 17.05.2021
Datum skončení řízení : 21.05.2021
Datum vydání rozhodnutí : 21.05.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 24.05.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 25.05.2021
Datum právní moci : 25.05.2021
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 02:42:26
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Účastník řízení Typ účastníka
xxx navrhovatel
Ministerstvo zdravotnictví odpůrce
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Zdravotnictví a hygiena
Vyhledávání dle hesel : Ochrana veřejného zdraví
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
101a zákona 150 2002
2 2 b) zákona 94 2021
2 2 e) zákona 94 2021
3 2 zákona 94 2021
69 1 b) zákona 258 2000
69 1 i) zákona 258 2000
17 zákona 500 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Ao 1/2009-120 1 Ao 1 2009 120 Sb. NSS 10 1910 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Ao 1/2021-133 8 Ao 1 2021 133 Sb. NSS 6 6 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Ao 11/2021-48 6 Ao 11 2021 48 Sb. NSS 7 4203 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Ao 1/2021-65 5 Ao 1 2021 65 Sb. NSS 7 4204 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 As 301/2020-147 4 As 301 2020 147 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 As 114/2020-63 6 As 114 2020 63 Sb. NSS 6 6 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
ROZŠÍŘENÝ SENÁT NSS
Evidenční značka RS Sp. zn./čj. předkládací rozhodnutí NSS Sp. Zn./čj. napadená rozhodnutí NSS Anotace Datum předložení RS Datum rozhodnutí RS Rozhodnuto
RS 10/2021 4 Ao 3/2021-49 6 Ao 22/2021-44 I. Mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze vydat pouze tehdy, je-li jeho cílem zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními osobami [§ 2 odst. 7 písm. a) citovaného zákona]. Není-li ohniskem nákazy celá Česká republika, nelze bez dalšího předpokládat, že osobou podezřelou z nákazy je každý. II. Správní orgán může podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zakázat nebo nařídit jen takové „další určité“ činnosti, které jsou typově obdobné konkrétnějšímu vymezení činností uvedených v předchozích položkách výčtu mimořádných opatření. Prostřednictvím § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví nelze obcházet podmínku stanovenou v § 69 odst. 1 písm. b) téhož zákona, dle níž tam uvedené zákazy, omezení či uzavření musí směřovat k omezení styku osob podezřelých z nákazy s osobami ostatními. 08.09.2021 11.11.2021 rozšířený senát: vrácení
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Ministerstvo zdravotnictví MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN 14.05.2021
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Ao 22/2021- 44
Spisová značka : 6 Ao 22/2021
Napadeno : RS 10/2021 (4 Ao 3/2021)
Souladná prejudikatura : 1 Ao 1/2009-120, 1 Ao 1/2009-120, 1 Ao 1/2009-120, 1 Ao 1/2009-120, 1 Ao 1/2009-120, 1 Ao 1/2009-120,
Souladná prejudikatura : 4 As 301/2020-147, 4 As 301/2020-147, 4 As 301/2020-147, 4 As 301/2020-147, 4 As 301/2020-147, 4 As 301/2020-147,
Souladná prejudikatura : 5 Ao 1/2021-65, 5 Ao 1/2021-65, 5 Ao 1/2021-65, 5 Ao 1/2021-65, 5 Ao 1/2021-65, 5 Ao 1/2021-65,
Souladná prejudikatura : 6 Ao 11/2021-48, 6 Ao 11/2021-48, 6 Ao 11/2021-48, 6 Ao 11/2021-48, 6 Ao 11/2021-48, 6 Ao 11/2021-48,
Souladná prejudikatura : 6 As 114/2020-63, 6 As 114/2020-63, 6 As 114/2020-63, 6 As 114/2020-63, 6 As 114/2020-63, 6 As 114/2020-63,
Souladná prejudikatura : 8 Ao 1/2021-133, 8 Ao 1/2021-133, 8 Ao 1/2021-133, 8 Ao 1/2021-133, 8 Ao 1/2021-133, 8 Ao 1/2021-133,
Nadpis : Pandemický zákon: provozovny, v nichž jsou poskytovány služby; opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku
Vztah k předpisům : k § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (v textu jen „pandemický zákon“) k § 2 odst. 7 písm. a) a § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění k 14. 5. 2021 (v textu jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“)
Právní věta (text) : I. Provozovny, v nichž jsou poskytovány služby, nespadají mezi obchodní nebo výrobní provozovny ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.; II. Opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze vydat pouze tehdy, je-li jeho cílem zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) citovaného zákona. Nelze přitom předpokládat, že osobou podezřelou z nákazy je bez dalšího každý.
Datum vydání v Sb. NSS : 28.01.2022
Právní věta : Ano
Datum : 21.05.2021
Účastníci řízení : Ministerstvo zdravotnictví, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2021, čj. 6 Ao 22/2021-44, č. 4272/2022 Sb. NSS