Detail dokumentu 1 Afs 12/2021- 35

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BAXA Josef, JUDr.
Označení věci v celku : 1 Afs 12/2021-35
Označení věci v celku : Pej 1245/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:1.Afs.12.2021.35
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1245 2021
1 Afs 12 2021 35
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 27.01.2021
Datum skončení řízení : 21.05.2021
Datum vydání rozhodnutí : 21.05.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 20.05.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 21.05.2021
Datum právní moci : 24.05.2021
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 02:36:50
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Cibák Ondřej Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
8 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 As 86/2016-38 4 As 86 2016 38 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 15/2012-38 1 Afs 15 2012 38 Sb. NSS 12 2713 2012 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
C-47/07, Masdar Inspirativní Souladná
C-183/14, Salomie a Oltean Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 50/04 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 2/02 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 20082/18/5200-10423-701743 27.04.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 57 Af 16/2018-185 57 Af 16 2018 185 24.11.2020 zrušeno a vráceno
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
III. ÚS 3167/21 13.09.2022 1 Afs 12/2021-35 21.05.2021 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 12/2021- 35
Spisová značka : 1 Afs 12/2021
Napadeno : III. ÚS 3167/2021 (SUS 303/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 15/2012-38, 1 Afs 15/2012-38,
Souladná prejudikatura : 4 As 86/2016-38, 4 As 86/2016-38,
Datum : 21.05.2021
Kasační/ústavní stížnost : III. ÚS 3167/21
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2021, čj. 1 Afs 12/2021-35