Detail dokumentu 6 Afs 111/2021- 25

OZNAČENÍ
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 111/2021-25
Stav řízení : Skončeno
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:6.Afs.111.2021.25
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
6 Afs 111 2021 25
OZNAČENÍ -> napadené správní rozhodnutí (kasační agenda)
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 52977/17/5300-22443-711745 08.12.2017
OZNAČENÍ -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k řízení
Datum zahájení řízení : 07.04.2021
Datum skončení řízení : 12.05.2021
ČASOVÉ ÚDAJE -> DATUM -> k rozhodnutí
Datum vydání rozhodnutí : 12.05.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 12.05.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 12.05.2021
Datum právní moci : 12.05.2021
Datum zpřístupnění : 01.11.2022 10:29:38
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Usnesení
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zastaveno
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
OSOBA
Zástupce : Uherek Tomáš Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Soudce zpravodaj : LANGÁŠEK Tomáš, JUDr.LL.M.
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Napadeno kasační stížností
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 54 Af 19/2018-159 54 Af 19 2018 159 05.03.2021 zastaveno
ŘÍZENÍ U JINÝCH SOUDŮ -> Podána předběžná otázka k Soudnímu dvoru EU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
HLEDÁNÍ V TEXTU
Výběr části dokumentu Hledat v části dokumentu
Záhlaví 6 Afs 111/2021 - … USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudce JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyně Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobce: Mgr. Marek Konečný, sídlem třída Tomáše Bati 201/8, Zlín, insolvenční správce úpadkyně Diana Fish spol. s r. o., v konkurzu, IČO 27370691, sídlem třída 5. května 1082, Pečky, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. prosince 2017 č. j. 52977/17/5300-22443-711745, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. března 2021 č. j. 54 Af 19/2018 - 159,
Výrok takto: I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění Odůvodnění: [1] Rozhodnutím označeným v návětí žalovaný zamítl odvolání úpadkyně a potvrdil dodatečné platební výměry Finančního úřadu pro Středočeský kraj na daň z přidané hodnoty úpadkyně za zdaňovací období duben 2012 až duben 2014. [2] Žalobce, jenž je insolvenčním správcem úpadkyně, podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu, jíž Krajský soud v Praze (dále jen „krajský soud“) rozsudkem označeným v návětí vyhověl, zrušil rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení. [3] Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný kasační stížnost, kterou vzal následně zpět. Nejvyšší správní soud proto podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, řízení o kasační stížnosti zastavil. [4] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.
Poučení Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 12. května 2021 JUDr. Tomáš Langášek předseda senátu
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 111/2021- 25
Spisová značka : 6 Afs 111/2021
Datum : 12.05.2021
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx