Detail dokumentu 4 Afs 309/2020- 33

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PALLA Jiří, JUDr.
Označení věci v celku : 4 Afs 309/2020-33
Označení věci v celku : Pej 608/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:4.Afs.309.2020.33
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 608 2021
4 Afs 309 2020 33
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 22.09.2020
Datum skončení řízení : 17.03.2021
Datum vydání rozhodnutí : 17.03.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 17.03.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 17.03.2021
Datum právní moci : 18.03.2021
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 01:13:25
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Martinová Marie JUDr. hlavní subjekt: Golden Snack s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Golden Snack s.r.o. stěžovatel
Golden Snack s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
254 1 zákona 280 2009
254 3 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 Afs 399/2017-26 6 Afs 399 2017 26 Sb. NSS 6 3735 2018 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 As 79/2008-128 1 As 79 2008 128 Sb. NSS 5 1815 2009 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 18437/20/5100-41456-711539 14.05.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Českých Budějovicích 63 Af 5/2020-34 63 Af 5 2020 34 14.09.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 309/2020- 33
Spisová značka : 4 Afs 309/2020
Souladná prejudikatura : 1 As 79/2008-128, 1 As 79/2008-128,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 399/2017-26, 6 Afs 399/2017-26,
Datum : 17.03.2021
Účastníci řízení : Golden Snack s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2021, čj. 4 Afs 309/2020-33