Detail dokumentu 6 Afs 85/2020- 51

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 6 Afs 85/2020-51
Označení věci v celku : Pej 609/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:6.Afs.85.2020.51
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 609 2021
6 Afs 85 2020 51
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 09.04.2020
Datum skončení řízení : 15.03.2021
Datum vydání rozhodnutí : 15.03.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 15.03.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 16.03.2021
Datum právní moci : 17.03.2021
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 01:10:02
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Jílková Nikola Mgr. hlavní subjekt: ATASTAV s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
ATASTAV s.r.o. stěžovatel
ATASTAV s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
98 1 zákona 280 2009
24 1 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 148/2006-50 5 Afs 148 2006 50 Sb. NSS 12 1396 2007 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 Afs 87/2015-29 4 Afs 87 2015 29 Sb. NSS 8 3418 2016 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 86/2007-107 7 Afs 86 2007 107 Sb. NSS 3 1775 2009 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 42223/18/5200-11431-712136 20.09.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ústí nad Labem], pobočka Liberec 59 Af 38/2018-57 59 Af 38 2018 57 12.03.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 85/2020- 51
Spisová značka : 6 Afs 85/2020
Souladná prejudikatura : 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 148/2006-50, 5 Afs 148/2006-50, 5 Afs 148/2006-50,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 86/2007-107, 7 Afs 86/2007-107, 7 Afs 86/2007-107,
Datum : 15.03.2021
Účastníci řízení : ATASTAV s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2021, čj. 6 Afs 85/2020-51