Detail dokumentu 1 Afs 215/2019- 47

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DIENSTBIER Filip, JUDr. Ing.Ph.D.
Označení věci v celku : 1 Afs 215/2019-47
Označení věci v celku : Ej 221/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:1.Afs.215.2019.47
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 221 2021
1 Afs 215 2019 47
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 18.06.2019
Datum skončení řízení : 22.02.2021
Datum vydání rozhodnutí : 22.02.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 22.02.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 23.02.2021
Datum právní moci : 23.02.2021
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 23:48:16
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nemeth Marek Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Generální finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Generální finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Vyhledávání dle hesel : 115
Vyhledávání dle hesel : 037
Vyhledávání dle hesel : Písmeno b)
Vyhledávání dle hesel : Jiné
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
37 zákona 280 2009
70 b zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 186/2006-54 2 Afs 186 2006 54 Sb. NSS 2 1982 2010 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Generální finanční ředitelství 42551/17/7700-10124-202542 07.06.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 101/2017-51 31 Af 101 2017 51 16.05.2019 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
II. ÚS 1068/21 31.05.2022 1 Afs 215/2019-47 22.02.2021 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 215/2019- 47
Spisová značka : 1 Afs 215/2019
Napadeno : II. ÚS 1068/2021 (SUS 139/2021)
Souladná prejudikatura : 2 Afs 186/2006-54,
Vztah k předpisům : k § 37 a § 115 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu k § 70 písm. b) soudního řádu správního
Právní věta (text) : Rozhodnutí o žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav dle § 37 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, která se vztahovala ke lhůtě pro seznámení se s podklady pro rozhodnutí v odvolacím řízení dle § 115 odst. 2 téhož zákona a byla podána až poté, co bylo o odvolání rozhodnuto, není rozhodnutím předběžné povahy, které by bylo vyloučeno ze soudního přezkumu dle § 70 písm. b) s. ř. s.
Právní věta : Ano
Datum : 22.02.2021
Kasační/ústavní stížnost : II. ÚS 1068/21
Účastníci řízení : Generální finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2021, čj. 1 Afs 215/2019-47