Detail dokumentu 2 Afs 408/2018- 35

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 408/2018-35
Označení věci v celku : Pej 685/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:2.Afs.408.2018.35
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 685 2021
2 Afs 408 2018 35
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 11.12.2018
Datum skončení řízení : 28.01.2021
Datum vydání rozhodnutí : 28.01.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 28.01.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 29.01.2021
Datum právní moci : 03.02.2021
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 23:01:05
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
104 3 a zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 203/2016-49 2 Afs 203 2016 49 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 80/2008-352 9 Afs 80 2008 352 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 79/2009-165 1 As 79 2009 165 Sb. NSS 9 2365 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 33659/14/5200-20444-709739 19.12.2014
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ostravě], pobočka Olomouc 65 Af 10/2015-113 65 Af 10 2015 113 17.10.2018 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
IV. ÚS 892/21 27.04.2021 2 Afs 408/2018-35 28.01.2021 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 408/2018- 35
Spisová značka : 2 Afs 408/2018
Napadeno : IV. ÚS 892/2021 (SUS 117/2021)
Souladná prejudikatura : 1 As 79/2009-165, 1 As 79/2009-165, 1 As 79/2009-165,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 203/2016-49, 2 Afs 203/2016-49, 2 Afs 203/2016-49,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 80/2008-352, 9 Afs 80/2008-352, 9 Afs 80/2008-352,
Datum : 28.01.2021
Kasační/ústavní stížnost : IV. ÚS 892/21
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2021, čj. 2 Afs 408/2018-35