Detail dokumentu 4 Afs 334/2018- 33

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : WEISSOVÁ Petra, Mgr.
Označení věci v celku : 4 Afs 334/2018-33
Označení věci v celku : Pej 256/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:4.Afs.334.2018.33
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 256 2021
4 Afs 334 2018 33
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 05.11.2018
Datum skončení řízení : 27.01.2021
Datum vydání rozhodnutí : 27.01.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.01.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 27.01.2021
Datum právní moci : 27.01.2021
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 22:57:44
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : KONREO, v.o.s. hlavní subjekt: Rekonstrukce Group, s.r.o.
Zástupce : Martínková Kateřina JUDr. hlavní subjekt: Rekonstrukce Group, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Typ zástupce : insolvenční správce
Účastník řízení Typ účastníka
Rekonstrukce Group, s.r.o. stěžovatel
KONREO, v.o.s. osoba zúčastněná
Rekonstrukce Group, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
27 2 zákona 280 2009
27 1 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 Afs 68/2015-35 4 Afs 68 2015 35 Sb. NSS 9 3261 2015 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 As 171/2014-26 4 As 171 2014 26 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 26152/16/5200-11431-706012 09.06.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 3 Af 49/2016-51 3 Af 49 2016 51 16.10.2018 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 334/2018- 33
Spisová značka : 4 Afs 334/2018
Souladná prejudikatura : 4 Afs 68/2015-35, 4 Afs 68/2015-35,
Souladná prejudikatura : 4 As 171/2014-26, 4 As 171/2014-26,
Datum : 27.01.2021
Účastníci řízení : KONREO, v.o.s., Odvolací finanční ředitelství, Rekonstrukce Group, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2021, čj. 4 Afs 334/2018-33