Detail dokumentu 1 Afs 101/2019- 75

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BAXA Josef, JUDr.
Označení věci v celku : 1 Afs 101/2019-75
Označení věci v celku : Ej 22/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:1.Afs.101.2019.75
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 22 2021
1 Afs 101 2019 75
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 27.03.2019
Datum skončení řízení : 19.11.2020
Datum vydání rozhodnutí : 19.11.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 19.11.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 19.11.2020
Datum právní moci : 20.11.2020
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 21:27:55
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Zákoucký Petr JUDr.LL.M. hlavní subjekt: Veolia Energie ČR, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Veolia Energie ČR, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Veolia Energie ČR, a.s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Vyhledávání dle hesel : Daňové řízení
Vyhledávání dle hesel : Daně
Vyhledávání dle hesel : Daň z převodu nemovitostí
Vyhledávání dle hesel : Daň darovací
Vyhledávání dle hesel : Daň dědická
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
7 zákona 357 1992
14a zákona 357 1992
254 zákona 280 2009
18 zákona 357 1992
135 2 zákona 280 2009
čl. odst. písm. číslo rok druh
10 87 2003 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 6/2013-184 1 Afs 6 2013 184 Sb. NSS 11 3293 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 94/2014-53 7 Afs 94 2014 53 Sb. NSS 9 3260 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 27/2017-45 5 Afs 27 2017 45 Sb. NSS 12 3646 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 15/2009-105 1 Afs 15 2009 105 Sb. NSS 6 1837 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 161/2014-84 6 Afs 161 2014 84 Sb. NSS 3 3349 2016 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
C-103/88, Fratelli Constanzo Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 29101/18/5100-41453-711400 26.06.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 43/2018-55 25 Af 43 2018 55 20.02.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 101/2019- 75
Spisová značka : 1 Afs 101/2019
Souladná prejudikatura : 1 Afs 15/2009-105, 1 Afs 15/2009-105, 1 Afs 15/2009-105, 1 Afs 15/2009-105, 1 Afs 15/2009-105,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 6/2013-184, 1 Afs 6/2013-184, 1 Afs 6/2013-184, 1 Afs 6/2013-184, 1 Afs 6/2013-184,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 27/2017-45, 5 Afs 27/2017-45, 5 Afs 27/2017-45, 5 Afs 27/2017-45, 5 Afs 27/2017-45,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 161/2014-84, 6 Afs 161/2014-84, 6 Afs 161/2014-84, 6 Afs 161/2014-84, 6 Afs 161/2014-84,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 94/2014-53, 7 Afs 94/2014-53, 7 Afs 94/2014-53, 7 Afs 94/2014-53, 7 Afs 94/2014-53,
Vztah k předpisům : k § 18 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí*)
Právní věta (text) : I. Povinností daňového subjektu podle § 18 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, je uvést v daňovém přiznání fakta (splnit všechny zákonem stanovené povinnosti), nikoliv správně věc právně posoudit (resp. správně stanovit darovací daň).; II. Plnou odpovědností správce daně za zákonnost rozhodnutí se rozumí bezvadné právní posouzení (ne)existence daňové povinnosti daňového subjektu z hlediska platného práva v jejím celku, které zahrnuje i eurokonformní rovinu jeho použití a výkladu učiněného nejen soudy, ale všemi orgány veřejné moci.
Právní věta : Ano
Datum : 19.11.2020
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Veolia Energie ČR, a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2020, čj. 1 Afs 101/2019-75