Detail dokumentu 2 Afs 167/2019- 32

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 167/2019-32
Označení věci v celku : Pej 1/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:2.Afs.167.2019.32
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1 2021
2 Afs 167 2019 32
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 31.05.2019
Datum skončení řízení : 12.11.2020
Datum vydání rozhodnutí : 12.11.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 12.11.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 12.11.2020
Datum právní moci : 13.11.2020
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 21:24:26
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Těmín Tomáš JUDr.Ph.D. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
71 1 zákona 280 2009
71 3 zákona 280 2009
73 2 zákona 280 2009
56 1 b zákona 280 2009
2 d zákona 227 2000
6 zákona 297 2016
2 vyhlášky 259 2012
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 428/2019-42 1 Afs 428 2019 42 Sb. NSS 1 1 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 26402/18/5100-31461-702147 14.06.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ústí nad Labem], pobočka Liberec 59 Af 27/2018-37 59 Af 27 2018 37 15.05.2019 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 167/2019- 32
Spisová značka : 2 Afs 167/2019
Souladná prejudikatura : 1 Afs 428/2019-42,
Datum : 12.11.2020
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2020, čj. 2 Afs 167/2019-32