Detail dokumentu 7 Afs 198/2020- 20

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KRUPIČKOVÁ Lenka, Mgr.LL.M.
Označení věci v celku : 7 Afs 198/2020-20
Označení věci v celku : Ej 308/2020
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:7.Afs.198.2020.20
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 308 2020
7 Afs 198 2020 20
judikát sešit rok
2 2 2021
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 29.06.2020
Datum skončení řízení : 05.11.2020
Datum vydání rozhodnutí : 05.11.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 05.11.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 05.11.2020
Datum právní moci : 15.11.2020
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 21:14:49
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : nezákonný zásah
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: EKO Logistics s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
EKO Logistics s.r.o. stěžovatel
EKO Logistics s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro Středočeský kraj žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro Středočeský kraj účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : 085
Vyhledávání dle hesel : 038
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
85 zákona 150 2002
254 5 zákona 280 2009
159 zákona 280 2009
38 1 b zákona 280 2009
85 zákona 150 2002
254 5 zákona 280 2009
159 zákona 280 2009
38 1 b zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Azs 13/2004-54 7 Azs 13 2004 54 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 144/2004-110 2 Afs 144 2004 110 Sb. NSS 1 735 2006 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 58/2017-42 1 Afs 58 2017 42 Sb. NSS 3 3686 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 As 49/2017 - 40 Inspirativní Souladná
6 Ads 4/2010 - 95 Inspirativní Souladná
1 Afs 129/2004-76 1 Afs 129 2004 76 Sb. NSS 2 1476 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 22/2012 - 29 Inspirativní Souladná
7 As 76/2018 - 39 Inspirativní Souladná
2 Afs 191/2016 - 38 Inspirativní Souladná
1 Afs 265/2016 - 33 Inspirativní Souladná
9 Afs 285/2019 - 32 Inspirativní Souladná
7 Azs 13/2004-54 7 Azs 13 2004 54 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 144/2004-110 2 Afs 144 2004 110 Sb. NSS 1 735 2006 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 58/2017-42 1 Afs 58 2017 42 Sb. NSS 3 3686 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 As 49/2017 - 40 Inspirativní Souladná
6 Ads 4/2010 - 95 Inspirativní Souladná
1 Afs 129/2004-76 1 Afs 129 2004 76 Sb. NSS 2 1476 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 22/2012 - 29 Inspirativní Souladná
7 As 76/2018 - 39 Inspirativní Souladná
2 Afs 191/2016 - 38 Inspirativní Souladná
1 Afs 265/2016 - 33 Inspirativní Souladná
9 Afs 285/2019 - 32 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro Středočeský kraj nezákonný tzásah
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 55 Af 19/2018-18 55 Af 19 2018 18 23.06.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 198/2020- 20
Spisová značka : 7 Afs 198/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 129/2004-76, 1 Afs 129/2004-76, 1 Afs 129/2004-76, 1 Afs 129/2004-76, 1 Afs 129/2004-76, 1 Afs 129/2004-76, 1 Afs 129/2004-76, 1 Afs 129/2004-76,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 58/2017-42, 1 Afs 58/2017-42, 1 Afs 58/2017-42, 1 Afs 58/2017-42, 1 Afs 58/2017-42, 1 Afs 58/2017-42, 1 Afs 58/2017-42, 1 Afs 58/2017-42,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 144/2004-110, 2 Afs 144/2004-110, 2 Afs 144/2004-110, 2 Afs 144/2004-110, 2 Afs 144/2004-110, 2 Afs 144/2004-110, 2 Afs 144/2004-110, 2 Afs 144/2004-110,
Souladná prejudikatura : 7 Azs 13/2004-54, 7 Azs 13/2004-54, 7 Azs 13/2004-54, 7 Azs 13/2004-54, 7 Azs 13/2004-54, 7 Azs 13/2004-54, 7 Azs 13/2004-54, 7 Azs 13/2004-54,
Nadpis : Daňové řízení: ochrana před nečinností; (ne)vyčerpání prostředků k nápravě v daňovém řízení
Vztah k předpisům : k § 38 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění k 25. 6. 2018 (v textu jen „daňový řád“) k § 85 soudního řádu správního
Právní věta (text) : Je-li správce daně v prodlení s úkony v oblasti placení daní, představuje podnět podle § 38 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, právní prostředek ochrany nebo nápravy ve smyslu § 85 s. ř. s., který je nutno vyčerpat před podáním zásahové žaloby.
Právní věta (text) : Podnět podle § 38 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (ve znění do 31. 12. 2020) představuje v případě prodlení správce daně při vykonání úkonů v oblasti placení daní právní prostředek ochrany nebo nápravy ve smyslu § 85 s. ř. s., který je nutno vyčerpat před podáním zásahové žaloby.
Datum vydání v Sb. NSS : 26.02.2021
Právní věta : Ano
Datum : 05.11.2020
Účastníci řízení : EKO Logistics s.r.o., Finanční úřad pro Středočeský kraj
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2020, čj. 7 Afs 198/2020-20, č. 4123/2021 Sb. NSS