Detail dokumentu 10 Afs 203/2020- 49

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, prof. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Označení věci v celku : 10 Afs 203/2020-49
Označení věci v celku : Ej 282/2020
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:10.Afs.203.2020.49
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 282 2020
10 Afs 203 2020 49
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 18.06.2020
Datum skončení řízení : 21.10.2020
Datum vydání rozhodnutí : 21.10.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 21.10.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 21.10.2020
Datum právní moci : 22.10.2020
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 20:56:44
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lízal Pavel Mgr. hlavní subjekt: Zlínmarket s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Zlínmarket s.r.o. stěžovatel
Zlínmarket s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro Zlínský kraj žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro Zlínský kraj účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : 181
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
190 zákona 280 2009
181 2 f zákona 280 2009
181 2 g zákona 280 2009
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro Zlínský kraj 436244/19/3301-80542-708486 01.04.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 29 Af 55/2019-48 29 Af 55 2019 48 29.05.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 203/2020- 49
Spisová značka : 10 Afs 203/2020
Vztah k předpisům : k § 181 odst. 2 písm. f) a písm. g) a § 190 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu
Právní věta (text) : Zastavení daňové exekuce podle § 181 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, závisí v konkrétní věci na způsobu, kterým se daňová exekuce provádí. Daňovou exekuci prováděnou přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb dle § 190 daňového řádu nelze zastavit z důvodu dle § 181 odst. 2 písm. f) daňového řádu, pokud není vyloučeno, že během šestiměsíčního období dle § 190 odst. 2 daňového řádu dojdou na účet dlužníka peněžní prostředky ve výši dostatečné k pokrytí nákladů daňové exekuce. Stejně tak není namístě zastavit daňovou exekuci prováděnou tímto způsobem z důvodu dle § 181 odst. 2 písm. g) daňového řádu jen proto, že daňovému subjektu byla doměřena vysoká daň.
Právní věta : Ano
Datum : 21.10.2020
Účastníci řízení : Finanční úřad pro Zlínský kraj, Zlínmarket s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2020, čj. 10 Afs 203/2020-49