Detail dokumentu 7 Afs 399/2019- 73

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : FOLTAS Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 7 Afs 399/2019-73
Označení věci v celku : Pej 2033/2020
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:7.Afs.399.2019.73
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2033 2020
7 Afs 399 2019 73
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 14.11.2019
Datum skončení řízení : 15.10.2020
Datum vydání rozhodnutí : 15.10.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 15.10.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 15.10.2020
Datum právní moci : 20.10.2020
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 20:51:25
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Bayer Jaromír JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 3 zákona 280 2009
92 4 zákona 280 2009
92 5 c zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 15/2010-71 5 Afs 15 2010 71 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 98/2014-32 9 Afs 98 2014 32 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 3010/08 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 14970/18/5300-21444-711428 10.04.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Českých Budějovicích 51 Af 7/2018-74 51 Af 7 2018 74 23.10.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 399/2019- 73
Spisová značka : 7 Afs 399/2019
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 15/2010-71, 5 Afs 15/2010-71, 5 Afs 15/2010-71,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 98/2014-32, 9 Afs 98/2014-32, 9 Afs 98/2014-32,
Datum : 15.10.2020
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2020, čj. 7 Afs 399/2019-73