Detail dokumentu 10 Afs 72/2020- 76

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, prof. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Označení věci v celku : 10 Afs 72/2020-76
Označení věci v celku : Ej 242/2020
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:10.Afs.72.2020.76
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 242 2020
10 Afs 72 2020 76
judikát sešit rok
4091 11 2020
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 27.02.2020
Datum skončení řízení : 25.09.2020
Datum vydání rozhodnutí : 25.09.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 25.09.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 25.09.2020
Datum právní moci : 25.09.2020
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 20:31:17
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Vyhledávání dle hesel : Přestupky
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
30 zákona 250 2016
37a zákona 563 1991
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 53821/17/5200-11432-711778 15.12.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 57 Af 5/2018-116 57 Af 5 2018 116 12.11.2019 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 72/2020- 76
Spisová značka : 10 Afs 72/2020
Nadpis : Správní trestání: promlčecí doba; stanovení výše pokuty procentní sazbou
Vztah k předpisům : k § 30 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (v textu jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“)
Právní věta (text) : Délka promlčecí doby u těch přestupků, kde zvláštní zákon nestanoví horní sazbu pokuty ve výši 100 000 Kč, ale pouze způsob výpočtu pokuty (např. procentem z předem nejasné částky), činí jeden rok [§ 30 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich].
Datum vydání v Sb. NSS : 30.11.2020
Právní věta : Ano
Datum : 25.09.2020
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2020, čj. 10 Afs 72/2020-76, č. 4091/2020 Sb. NSS