Detail dokumentu 4 Afs 140/2020- 32

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ROZTOČIL Aleš, Mgr. Bc.LL.M.
Označení věci v celku : 4 Afs 140/2020-32
Označení věci v celku : Pej 1768/2020
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:4.Afs.140.2020.32
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1768 2020
4 Afs 140 2020 32
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 04.05.2020
Datum skončení řízení : 04.09.2020
Datum vydání rozhodnutí : 04.09.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 04.09.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 04.09.2020
Datum právní moci : 14.09.2020
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 20:05:21
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro hlavní město Prahu žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro hlavní město Prahu účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
178 4 zákona 280 2009
264 1 zákona 280 2009
73 8 zákona 337 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 98/2004-65 2 Afs 98 2004 65 Sb. NSS 10 672 2005 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
3 Ads 58/2003-32 3 Ads 58 2003 32 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 4735904/16/2010-80542-109458 13.07.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 6 Af 63/2016-35 6 Af 63 2016 35 16.04.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 140/2020- 32
Spisová značka : 4 Afs 140/2020
Souladná prejudikatura : 2 Afs 98/2004-65, 2 Afs 98/2004-65,
Souladná prejudikatura : 3 Ads 58/2003-32, 3 Ads 58/2003-32,
Datum : 04.09.2020
Účastníci řízení : Finanční úřad pro hlavní město Prahu, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2020, čj. 4 Afs 140/2020-32