Detail dokumentu 6 Afs 264/2019- 34

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : LANGÁŠEK Tomáš, JUDr.LL.M.
Označení věci v celku : 6 Afs 264/2019-34
Označení věci v celku : Pej 1203/2020
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:6.Afs.264.2019.34
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1203 2020
6 Afs 264 2019 34
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 18.12.2019
Datum skončení řízení : 30.04.2020
Datum vydání rozhodnutí : 30.04.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 30.04.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 06.05.2020
Datum právní moci : 06.05.2020
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 17:35:51
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Novák Michal JUDr. hlavní subjekt: QANTO ENERGO s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
QANTO ENERGO s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
QANTO ENERGO s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
165 3 zákona 280 2009
165 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 43/2011-66 2 Afs 43 2011 66 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 25042/15/5200-10421-709857 03.08.2015
Odvolací finanční ředitelství 25043/15/5200-10421-709857 03.08.2015
Odvolací finanční ředitelství 25046/15/5200-10421-709857 03.08.2015
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 8 Af 63/2015-64 8 Af 63 2015 64 04.12.2019 zamítnuto
Městský soud v Praze 8 Af 63/2015-79 8 Af 63 2015 79 07.01.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 264/2019- 34
Spisová značka : 6 Afs 264/2019
Souladná prejudikatura : 2 Afs 43/2011-66,
Datum : 30.04.2020
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, QANTO ENERGO s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2020, čj. 6 Afs 264/2019-34