Detail dokumentu 1 As 429/2019- 22

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KANIOVÁ Lenka, JUDr.
Označení věci v celku : 1 As 429/2019-22
Označení věci v celku : Pej 774/2020
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:1.As.429.2019.22
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 774 2020
1 As 429 2019 22
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 26.11.2019
Datum skončení řízení : 27.04.2020
Datum vydání rozhodnutí : 27.04.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 23.04.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 27.04.2020
Datum právní moci : 27.04.2020
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 17:26:06
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Varmuža Michal Mgr. hlavní subjekt: DANTER GAMBLE s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
DANTER GAMBLE s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
DANTER GAMBLE s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Loterie a jiné podobné hry
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
48 1 c zákona 202 1990
4 1 zákona 202 1990
1 2 zákona 202 1990
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 As 207/2018-32 1 As 207 2018 32 Sb. NSS 3 3855 2019 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 150/2013-79 9 Afs 150 2013 79 Sb. NSS 12 3132 2014 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 3402/19/5000-10610-701638 25.01.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 Af 16/2019-40 22 Af 16 2019 40 17.10.2019 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 As 429/2019- 22
Spisová značka : 1 As 429/2019
Souladná prejudikatura : 1 As 207/2018-32, 1 As 207/2018-32,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 150/2013-79, 9 Afs 150/2013-79,
Datum : 27.04.2020
Účastníci řízení : DANTER GAMBLE s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2020, čj. 1 As 429/2019-22