Detail dokumentu 8 Afs 23/2018- 37

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MIKEŠ Petr, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 23/2018-37
Označení věci v celku : Ej 19/2020
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2020:8.Afs.23.2018.37
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 19 2020
8 Afs 23 2018 37
judikát sešit rok
3976 3 2020
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 26.01.2018
Datum skončení řízení : 16.01.2020
Datum vydání rozhodnutí : 16.01.2020
Datum vyhotovení rozhodnutí : 16.01.2020
Datum vypravení rozhodnutí : 16.01.2020
Datum právní moci : 17.01.2020
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 15:19:54
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Jakim Pavel Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Vyhledávání dle hesel : Daň silniční
Vyhledávání dle hesel : 092
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
103 1 d zákona 150 2002
4 1 a zákona 16 1993
31 zákona 337 1992
92 zákona 280 2009
92 3 zákona 280 2009
92 4 zákona 280 2009
2 1 zákona 16 1993
8 2 zákona 16 1993
153 1 zákona 99 1963
132 zákona 99 1963
8 1 zákona 280 2009
148 zákona 280 2009
2 e vyhlášky 243 2001
zákona 56 2001
567 zákona 89 2012
131 1 zákona 40 2009
7 1 zákona 56 2001
12 2 zákona 56 2001
10 1 zákona 56 2001
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 64/2008-52 7 Afs 64 2008 52 Sb. NSS 9 1894 2009 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 As 196/2016-123 2 As 196 2016 123 Sb. NSS 2 3668 2018 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Aps 2/2006-68 1 Aps 2 2006 68 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 As 6/2011-347 1 As 6 2011 347 Sb. NSS 9 2368 2011 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 51/2007-87 8 Afs 51 2007 87 Sb. NSS 11 1926 2009 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
nález Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 173/13 Inspirativní Souladná
8 Af 5/2015-82 8 Af 5 2015 Městský soud v Praze Inspirativní Souladná
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2007, čj. 21 Cdo 694/2006, č. 13/2008 Sb. NS Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 5752/17/5200-10423-705778 07.02.2017
Odvolací finanční ředitelství 5762/17/5200-10423-705778 07.02.2017
Odvolací finanční ředitelství 5764/17/5200-10423-705778 07.02.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Českých Budějovicích 50 Af 8/2017-34 50 Af 8 2017 34 13.12.2017 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 23/2018- 37
Spisová značka : 8 Afs 23/2018
Souladná prejudikatura : 1 Aps 2/2006-68, 1 Aps 2/2006-68, 1 Aps 2/2006-68, 1 Aps 2/2006-68, 1 Aps 2/2006-68, 1 Aps 2/2006-68,
Souladná prejudikatura : 1 As 6/2011-347, 1 As 6/2011-347, 1 As 6/2011-347, 1 As 6/2011-347, 1 As 6/2011-347, 1 As 6/2011-347,
Souladná prejudikatura : 2 As 196/2016-123, 2 As 196/2016-123, 2 As 196/2016-123, 2 As 196/2016-123, 2 As 196/2016-123, 2 As 196/2016-123,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 64/2008-52, 7 Afs 64/2008-52, 7 Afs 64/2008-52, 7 Afs 64/2008-52, 7 Afs 64/2008-52, 7 Afs 64/2008-52,
Souladná prejudikatura : 8 Af 5/2015-82, 8 Af 5/2015-82, 8 Af 5/2015-82, 8 Af 5/2015-82, 8 Af 5/2015-82, 8 Af 5/2015-82,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 51/2007-87, 8 Afs 51/2007-87, 8 Afs 51/2007-87, 8 Afs 51/2007-87, 8 Afs 51/2007-87, 8 Afs 51/2007-87,
Nadpis : Daňové řízení: důkazní břemeno Silniční daň: určení poplatníka silniční daně
Vztah k předpisům : k § 92 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu k § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákonů č. 493/2011 Sb. a č. 344/2013 Sb.
Právní věta (text) : I. Důkazní povinnost, kterou podle § 92 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nese daňový subjekt, nedosahuje povinnosti prokázání tvrzených skutečností s absolutní jistotou, ale postačí prokázat dostatečnou míru pravděpodobnosti. Ta bude zpravidla naplněna, pokud bude možné z provedených důkazů učinit daný závěr bez vážných pochybností, přičemž je třeba zohlednit i čas uplynulý od doby, kdy prokazované skutečnosti nastaly.; II. Nelze-li ověřit zápis provozovatele vozidla v technickém průkazu vozidla, lze pro účely určení poplatníka daně silniční podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, vyjít z údajů o provozovateli vozidla uvedených v registru vozidel.
Datum vydání v Sb. NSS : 31.03.2020
Právní věta : Ano
Datum : 16.01.2020
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2020, čj. 8 Afs 23/2018-37, č. 3976/2020 Sb. NSS