Detail dokumentu 4 Afs 322/2019- 76

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ROZTOČIL Aleš, Mgr. Bc.LL.M.
Označení věci v celku : 4 Afs 322/2019-76
Označení věci v celku : Pej 2571/2019
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2019:4.Afs.322.2019.76
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2571 2019
4 Afs 322 2019 76
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 12.08.2019
Datum skončení řízení : 18.12.2019
Datum vydání rozhodnutí : 18.12.2019
Datum vyhotovení rozhodnutí : 18.12.2019
Datum vypravení rozhodnutí : 18.12.2019
Datum právní moci : 19.12.2019
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 14:42:49
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Bilej Marek JUDr. hlavní subjekt: Zrůstek a partneři v.o.s.
Zástupce : ČKD PRAHA DIZ, a.s. hlavní subjekt: Zrůstek a partneři v.o.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Typ zástupce : insolvenční správce
Účastník řízení Typ účastníka
Zrůstek a partneři v.o.s. stěžovatel
Zrůstek a partneři v.o.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
39 1 zákona 280 2009
51 5 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 As 31/2011-88 8 As 31 2011 88 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 As 53/2011-77 7 As 53 2011 77 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 90/2010-95 1 As 90 2010 95 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 53131/16/5100-41153-711845 29.11.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 6 Af 4/2017-55 6 Af 4 2017 55 27.06.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 322/2019- 76
Spisová značka : 4 Afs 322/2019
Souladná prejudikatura : 1 As 90/2010-95, 1 As 90/2010-95, 1 As 90/2010-95,
Souladná prejudikatura : 7 As 53/2011-77, 7 As 53/2011-77, 7 As 53/2011-77,
Souladná prejudikatura : 8 As 31/2011-88, 8 As 31/2011-88, 8 As 31/2011-88,
Datum : 18.12.2019
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Zrůstek a partneři v.o.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2019, čj. 4 Afs 322/2019-76