Detail dokumentu 10 Afs 140/2018- 32

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 140/2018-32
Označení věci v celku : Ej 285/2019
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2019:10.Afs.140.2018.32
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 285 2019
10 Afs 140 2018 32
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 26.04.2018
Datum skončení řízení : 12.11.2019
Datum vydání rozhodnutí : 12.11.2019
Datum vyhotovení rozhodnutí : 12.11.2019
Datum vypravení rozhodnutí : 12.11.2019
Datum právní moci : 14.11.2019
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 13:25:18
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Dziama Jan Mgr. hlavní subjekt: SCB Foundry, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
SCB Foundry, a.s. stěžovatel
SCB Foundry, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Vyhledávání dle hesel : Daň z příjmů právnických osob
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
19 6 zákona 586 1992
22 1 g zákona 586 1992
38d 1 zákona 586 1992
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 8685/17/5200-11431-706481 02.03.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Českých Budějovicích 50 Af 13/2017-43 50 Af 13 2017 43 14.03.2018 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 140/2018- 32
Spisová značka : 10 Afs 140/2018
Vztah k předpisům : k § 19 odst. 6, § 22 odst. 1 písm. g) bod 1 a § 38d odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Právní věta (text) : Příjemce (sub)licenčních poplatků je jejich skutečným vlastníkem jen tehdy, jestliže jich může užívat a požívat bez omezení a není ze zákona či ze smlouvy povinen předat platby jiné osobě (§ 19 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Pokud se český subjekt zavázal licenční smlouvou vůči ruskému subjektu (daňovému nerezidentu) k pravidelné platbě za užití know-how k výrobě, následně toto právo i platební povinnost (ve stejné výši) převedl sublicenční smlouvou na skutečného českého výrobce a sublicenční poplatky hrazené českým výrobcem předával coby své vlastní licenční poplatky ruskému subjektu, není skutečným vlastníkem pravidelně odváděných sublicenčních poplatků český subjekt (držitel licence), ale ruský subjekt (poskytovatel licence). Český výrobce byl proto při poukazování plateb českému držiteli licence povinen srážet daň z příjmů plynoucích ruskému subjektu ze zdrojů na území ČR [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 1 a § 38d odst. 1 zákona o daních z příjmů].
Právní věta : Ano
Datum : 12.11.2019
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, SCB Foundry, a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2019, čj. 10 Afs 140/2018-32