Detail dokumentu 4 Afs 118/2019- 60

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PALLA Jiří, JUDr.
Označení věci v celku : 4 Afs 118/2019-60
Označení věci v celku : Pej 2130/2019
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2019:4.Afs.118.2019.60
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2130 2019
4 Afs 118 2019 60
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.04.2019
Datum skončení řízení : 24.10.2019
Datum vydání rozhodnutí : 24.10.2019
Datum vyhotovení rozhodnutí : 24.10.2019
Datum vypravení rozhodnutí : 24.10.2019
Datum právní moci : 24.10.2019
Datum zpřístupnění : 12.04.2023 12:44:23
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 1 zákona 280 2009
70 2 zákona 280 2009
70 3 zákona 280 2009
141 5 zákona 280 2009
74 1 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 24/2013-31 9 Afs 24 2013 31 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 Afs 155/2006-90 5 Afs 155 2006 90 Sb. NSS 1 1441 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 41373/17/5300-21443-702551 21.09.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 30 Af 76/2017-52 30 Af 76 2017 52 28.02.2019 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 118/2019- 60
Spisová značka : 4 Afs 118/2019
Souladná prejudikatura : 5 Afs 155/2006-90, 5 Afs 155/2006-90,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 24/2013-31, 9 Afs 24/2013-31,
Datum : 24.10.2019
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2019, čj. 4 Afs 118/2019-60