Detail dokumentu 9 As 90/2008- 70

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : POŘÍZKOVÁ Barbara, JUDr.
Označení věci v celku : 9 As 90/2008-70
Označení věci v celku : Ej 430/2009
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2009:9.As.90.2008.70
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 430 2009
9 As 90 2008 70
judikát sešit rok
2041 5 2010
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 13.11.2008
Datum skončení řízení : 23.09.2009
Datum vydání rozhodnutí : 23.09.2009
Datum vyhotovení rozhodnutí : 22.10.2009
Datum vypravení rozhodnutí : 22.10.2009
Datum zpřístupnění : 08.04.2023 03:54:27
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Batěk Pavel Mgr. hlavní subjekt: Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu stěžovatel
Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu žalobce/navrhovatel 1.st
Ministerstvo kultury žalovaný/odpůrce 1.st
Ministerstvo kultury účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Právo na informace
Vyhledávání dle hesel : 037
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
37 4 zákona 500 2004
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Ministerstvo kultury fiktivní rozhodnutí
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 5 Ca 73/2006-38 5 Ca 73 2006 38 26.05.2008 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 9 As 90/2008- 70
Spisová značka : 9 As 90/2008
Nadpis : Správní řízení: podání v elektronické formě
Vztah k předpisům : k § 37 odst. 4 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Právní věta (text) : Podání učiněné prostřednictvím veřejné datové sítě – internetu – bez zaručeného elektronického podpisu podle § 37 odst. 4 správního řádu z roku 2004 je úkonem způsobilým vyvolat právní účinky jen za podmínky jeho následného doplnění (do 5 dnů) některou z kvalifikovaných forem podání, tj. písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, aniž by přitom bylo nutné k takovému doplnění podatele vyzývat.
Datum vydání v Sb. NSS : 25.05.2010
Právní věta : Ano
Datum : 23.09.2009
Účastníci řízení : Ministerstvo kultury, Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2009, čj. 9 As 90/2008-70, č. 2041/2010 Sb. NSS