Detail dokumentu 62 A 116/2019- 148

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : Krajský soud v Brně
Soudce zpravodaj : Šebek Petr, Mgr.
Označení věci v celku : 62 A 116/2019-148
Označení věci v celku : Ejk 157/2020
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ejk 157 2020
62 A 116 2019 148
judikát sešit rok
8 2020
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum vydání rozhodnutí : 30.01.2020
Datum právní moci : 06.02.2020
Datum zpřístupnění : 11.04.2023 13:11:18
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
128 zákona 183 2006
vyhlášky 268 2009
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 62 A 116/2019- 148
Spisová značka : Ejk 157/2020
Podána kasační stížnost? : Nepodána
Právní věta (text) : Má-li odstranění stavby způsobit to, že sousední nemovitosti nebudou splňovat technické požadavky na stavbu (podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby), je stavební úřad oprávněn v povolení odstranění stavby (§ 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) stanovit žadateli takové podmínky, aby k tomu nedošlo a stávající vlastnosti sousedních staveb nebyly dotčeny.
Právní věta : Ano
Datum : 30.01.2020
Citace : rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2020, čj. 62 A 116/2019-148